Syöpävaarallisen kvartsipölyn torjunnan valvontakriteerit muuttuivat

One man in protective suit working with bacterium generated by artificial intelligence

Työsuojeluviranomaisen valvontakriteerit kvartsipölyn torjunnan suhteen muuttuivat 30. tammikuuta 2024.

Työsuojeluviranomainen edellyttää jatkossa, että kvartsipölylle altistavassa työssä käytetään H-luokan kohdepoistoimuria tai muuta riittävällä suodatuskyvyllä varustettua kohdepoistolaitteistoa, joka on tarkoitettu syöpävaarallisten pölyjen käsittelyyn.

Jos työpaikalla käytetään luokittelematonta kohdepoistoimuria, täytyy työnantajan varmistaa kohdepoistoimurin valmistajalta tai maahantuojalta, että kyseistä laitetta voidaan käyttää säädösten mukaisesti kvartsipitoisen pölyn torjunnassa.

Tähän asti työsuojelutarkastuksilla on vaadittu, että työpaikoilla käytetään M-luokan kohdepoistoimuria tai muuta riittävällä suodatuskyvyllä varustettua kohdepoistolaitteistoa. Nyt tämä vaatimus kohdepoistoimureihin liittyen on siis muuttunut.

H-LUOKITETUT IMURIMME

Bosch GAS 35 H AFC

Bosch GAS 35 H imuri

H-luokan vaarallisen pölyn märkä- ja kuivaimurointiin soveltuva pölynimuri, jossa on automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä

  • Käyttöturvallisuutta parantava H-luokka syöpää tai muita sairauksia aiheuttavien pölylaatujen poistamiseen
  • Automaattinen suodattimen puhdistusmekanismi keskeytymättömään työskentelyyn
  • Virtauksen valvontatoiminto tarkkailee imurin jatkuvaa ilmavirtausta ja varoittaa tarvittaessa äänimerkillä
  • Kiinnike-Kolmion valikoimasta myös H-luokitetut pölypussit ja HEPA-suodattimet.

IMURIEN H-LUOKKA

H-Luokka on kansainvälinen standardi, joka sertifioi koko tuotteen, ei ainoastaan suodattimia (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 Annex AA). Erilaiset pölyt jaotellaan kolmeen luokkaan:
• L-luokka (low hazard): Havupuuroskien ja -pölyn, kalkki- ja kipsipölyn poisto
• M-luokka (medium hazard): Puu- ja muovipölyn, maalihiukkasten sekä keramiikkapölyn poisto
• H-luokka (high hazard): Terveydelle vaarallisten aineiden, kuten asbestipölyn, kvartsi- ja betonipölyn sekä homeen poisto

Boschin sertifioitu rakennusimuri GAS 35 H AFC täyttää H-luokan standardin käytettäessä alkuperäisiä Boschin suodattimia. Tällöin niillä voidaan imuroida vaarallisia pölyhiukkasia. Koko laitteen suodatusvaatimusten erotusaste tulee olla > 99.995 % ja hiukkaskokojakauman 10 % < 1 mm, 22 % < 2 mm ja 75 % < 5mm.