DI-isosyanaattia sisältävien tuotteiden käyttö vaatii jatkossa koulutuksen

Rakennusmies asentamassa DI-isosyanaattia sisältävää rakennusvaahtoa

24.8.2023 lähtien Di-isosyanaattia sisältävien tuotteiden käyttö vaatii koulutuksen.  

Koulutusvaatimus koskee työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka käsittelevät di-isosyanaattia sellaisenaan, muiden aineiden aineosana tai seoksissa teollisuus- ja ammattikäytössä tai valvovat tällaisia tehtäviä. Rakennusalalla koulutuksen alaisia tuotteita ovat usein esimerkiksi kattopinnoitteet, lattia- ja parvekepinnoitteet, PU-liimat ja –vaahdot. 

 

Kunkin työnantajan tulee varmistaa omien työntekijöidensä koulutustaso 

 Työnantajien on varmistettava, että di-isosyanaattia sisältäviä tuotteita käyttävät ovat suorittaneet turvallista käyttöä koskevan koulutuksen. Toimijan käyttämät kemikaalit ja niiden aiheuttamat riskit tulee myös aina arvioida työn riskien arvioinnissa.
Kemikaalitoimittajan on varmistettava, että vastaanottaja saa tiedon koulutusvaatimuksesta ja koulutusvaatimuksesta on merkintä pakkauksessa. 

 Paras tapa estää altistuminen on valita tuotekategoriasta sellainen vaihtoehto, joka ei sisällä DI-isosyanaattia. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee varmistaa, että käyttäjät on koulutettu, ja he tuntevat käyttämänsä kemikaalin riskit.
Päätoteuttaja voi varmistaa asian vaatimalla kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamista TRA:n yhteydessä. Samalla nähdään, sisältyykö näitä koulutusta vaativia aineita kokonaisuuteen, ja voidaan pyytää yritykseltä todistus kouluttamisesta. 

Lue lisää aiheesta TUKESin tiedotteesta: https://tukes.fi/-/di-isosyanaattien-kaytolle-koulutusvaatimus 

  

Kemikaalitoimittajat tarjoavat ilmaisia koulutuksia 

Koulutus on mahdollista suorittaa noin puoli tuntia kestävänä verkkokoulutuksena, joka maksaa 5 € / henkilö. Useat kemikaalitoimittajat tarjoavat asiakkailleen koulutuksen myös ilmaiseksi. 

Ilmaisia koulutuksia tarjoavat esimerkiksi: 

Soudal: https://www.soudal.fi/pro/uutiset/reach-koulutusvaatimus-polyuretaanituotteille 

  

Lue lisää aiheesta: 

Rakennusteollisuus: https://newsletter.rakennusteollisuus.fi/a/s/66578574-933e7709fc5799e6bef5227078e461a7/1594341 

Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/altistuminen-tyoympariston-haittatekijoille/kemiallisten-tekijoiden-hallinta-tyopaikalla/kemikaalit-ja-tyo-altistumistietosivusto/isosyanaatit