Rakennusteollisuudessa monet työntekijät tekevät fyysistä työtä, joka sisältää vartalolle tai raajalle luonnottomattomassa asennossa tehtäviä lukuisia voimaa vaativia toistoja. Esimerkiksi käteen kohdistuessaan nämä päivittäiset toistuvat työtehtävät edistävät ikävän ja kivuliaan rannekanavaoireyhtymän (rannekanavavamma) kehittymistä ja hoito vaatii usein leikkauksen ja pitkän sairaspoissaolon. Halpalaatuiset sähkötyökalut harvemmin sisältävät turvallisuutta lisääviä toiminnallisuuksia ja työstöstä koituva pöly hengitettynä saattaa olla terveydelle vaarallista. Pyrimme tarjoamaan tähän kaikkeen ratkaisun.

RISKIT JA YLEISIMMÄT TYÖNTEKIJÄN VAIVAT RAKENNUSTEOLLISUUDESSA

MIKÄ ON RANNEKANAVAVAMMA?

Rannekanavavamma, eli rannekanavaoireyhtymä, eli karpaalitunnelisyndrooma on rannekanavassa paineen ja ärsytyksen synnyttämä hermopinne käden keskihermossa, joka aiheuttaa peukalosta nimettömään tyypillisesti puutumista, mutta pahimmillaan myös huomattavaa särkyä. Tilan pahentuessa ilmenee ongelmia peukalon puristusotteessa ja tämän seurauksena tavaroita voi pudota kädestä. Samoin sormien hienomotoriikka voi olla häiriintynyttä. Pitkään jatkunut oireisto voi johtaa kämmenen peukalonpuoleisten lihasten surkastumiseen.

Pitkään jatkuneen, hankala-asteisen tai lastahoitoon huonosti reagoivan rannekanavaoireyhtymän hoitona on leikkaus. Rannekanavaoireyhtymäleikkauksessa rannekanavan kattona toimiva nivelside halkaistaan, jolloin hermolle saadaan lisää tilaa ja hermoon kohdistuva paine helpottaa. Leikkaus ja siitä toipuminen vaatii yleensä pitkän sairasloman ja särystä kärsiminen on epäinhimillistä varsinkin, kun suuri osa tästä voidaan välttää käyttämällä laadukkaita työkaluja, joiden suunnittelussa on otettu huomioon työntekijän terveyttä edistävät seikat.

Voit käydä lukemassa rannekanavavammasta lisää täältä…

Lääketieteellinen graafinen kuva rannekanavaoireyhtymästä
rannekanavavamman aiheuttamaa särkevää kättä hierotaan

RANNEKANAVAOIREYHTYMÄN DIAGNOSOINTI

Voit tehdä rannekanavaoireyhtymän testin Phalenin kokeen avulla: Kun ranne on taivutettuna jyrkästi 90 asteen kulmassa kämmenselkien ollessa vastakkain, ilmenee keskihermon alueella puutumista tai pistelyä minuutin kuluessa. Asennossa voi tuntua myös kipua, joka säteilee kyynärvarteen.

Positiivinen testi voi viitata rannekanavaoireyhtymään, mutta on muistettava, että negatiivinen testi ei poissulje tätä diagnoosia.

Lääkärin diagnoosi perustuu siihen, että keskihermon hermotusalueella ilmenee puutumisoireita ja kliinisissä testeissä on löydettävä vähintään yksi positiivinen löydös, jotta voidaan todeta kyseessä olevan rannekanavaoireyhtymä.

SELKÄKIVUT JA -VAIVAT

Kaikkia töitä ei valitettavasti voida tehdä ergonomisesti sähköpöydän ääressä, satulatuolilla istuen ja trendikkäästi säännöllisesti jumppakepillä jumpaten. Rakennusteollisuudessa on paljon työtehtäviä, joita joudutaan suorittamaan maassa, tai lattian tasossa. Yleensä työskentely tehdään kumarassa, selälle luonnottomassa asennossa. Pitkään jatkuva, selälle luonnottomassa asennossa tehtävä työ aiheuttaa kipua alaselässä, joka heikentää työntekijän elämänlaatua vaikuttaen myös hänen yöuneen ja vapaa-aikaan.

Alaselkäkivulla tarkoitetaan kipua, joka paikantuu alimpien kylkiluiden ja pakarapoimujen välille. Kipu voi säteillä myös alaraajoihin. Ympäristötekijöistä fyysisesti raskas työ on alaselkäkivun kiistaton riskitekijä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että raskas fyysinen työ, taakkojen käsittely, toistuva taivutus- ja kiertoliike sekä koko kehoon kohdistuva tärinä ovat alaselkävaivojen riskitekijöitä.

Mekaanisesti selkään kohdistuu kompressio- ja leikkausvoima sekä taivutus- ja kiertovoimat. Nämä voimat yhdessä vaikuttavat haitallisesti selän rakenteisiin. Kyseiset voimat ovat ensisijaisesti seurausta painovoimasta. Painovoiman lisäksi rankaan kohdistuu myös lihastyöstä aiheutuva (kompressio)voima. Pelkästään rennon istuma- tai seisoma-asennon ylläpitämiseen tarvittava lihasjännite aiheuttaa lannerangan välilevyille kompressiovoiman, joka on kaksi kertaa suurempi kuin pelkkä kehon paino. Kumartumisen tai painavan esineen nostamiseksi, lihasten on tehtävä valtavasti enemmän töitä painovoiman vastustamiseksi.

Selkäongelmat ja selän kudosten vauriot ovat seurausta siitä, että erilaiset kudokset sopeutuvat kuormitukseen (ja erityisesti kuormitustason muutoksiin) eri tavoin. Lihas- ja luukudos sopeutuu kuormituksen lisääntymiseen kohtuullisen nopeasti verrattuna jänteiden, ligamenttien, ruston ja välilevyjen sopeutumiskykyyn. Ongelmia aiheutuu, kun lihasvoima reagoi nopeasti jo parissa päivässä kuormituksen kasvuun, mutta selkärangan muut kudokset eivät vahvistukaan samassa tahdissa.

Nopeasti pyörivästä poran istukasta lentää tulta ja kipinöitä

SÄHKÖTYÖKALUN HIDASTAMATON KÄYNNISTYS TAI JUMIUTUNUT TERÄ

Käynnistyessään tavallisiin moottorikäyttöisiin työkaluihin vaikuttaa moottorin, voimansiirron ja esimerkiksi terän massan kiihtyvyydestä johtuvat voimat, jotka aiheuttavat laitteessa voiman suuntaisen nopean, vaikeasti hallittavan liikkeen. Kun ennalta suunnittelematon voimakas ja hallitsematon liike yhdistetään esimerkiksi suurella nopeudella pyörivään terään, kasvaa tapaturmien riski. Tällaisia työkaluja löytyy paljon rakennusteollisuuden käytöstä, kuten kulmahiomakoneet, pyörösahat jne. Poranterän, hiomalaikan tai vastaavan jumiutuessa, sähkötyökalu voi jatkaa liikettään ja vahingoittaa käyttäjää.

PÖLYT JA NANOHIUKKASET

Poratessa, sahatessa ja hiotessa syntyy materiaalista riippuen suuria määriä hengitykselle haitallista pölyä ja nanohiukkasia. Jokainen, joka altistaa itsensä pölyn hengittämiselle, vaarantaa terveytensä. Kun määritetään, onko pöly vaarallista, hiukkaskoko on yhtä tärkeä tekijä kuin pölyn luonne. Yleensä sellaiset pölyt ovat vaarallisimpia, joiden hiukkaset ovat erittäin pieniä eivätkä näy paljaalla silmällä, kuten hienojakoinen jauhe. Tämäntyyppiset hiukkaset ovat riittävän pieniä hengitettäviksi, mutta samalla riittävän isoja, jotta ne jäävät kiinni keuhkokudokseen eivätkä poistu uloshengityksen mukana.

Pölyt vahingoittavat yleensä keuhkoja ja hengitysjärjestelmää, mutta eräät tyypit voivat aiheuttaa syöpää. Tärkeimpiä vaarallisten pölyjen hengittämiseen liittyviä sairauksia ovat seuraavat:

Hyvänlaatuinen pölykeuhko on sairaus, joka aiheutuu näennäisesti harmittomien pölyjen hengittämisestä, kun niitä kerrostuu keuhkoihin siinä määrin, että ne näkyvät röntgenkuvissa. Ne eivät vahingoita keuhkokudosta, joten sairaus ei vammauta. Tila liittyy yleensä metalleista, kuten raudasta ja tinasta peräisin olevaan pölyyn.

Pölykeuhko on yhteinen nimitys ryhmälle kroonisia keuhkosairauksia, jotka aiheutuvat tiettyjen mineraalipölyjen hengittämisestä. Termi käsittää useita sairauksia, jotka on nimetty sairauden aiheuttaneen pölyn mukaan. Parhaiten tunnettuja ovat asbestoosi (asbestipölystä), silikoosi (piidioksidipölystä) ja talkoosi (talkkipölystä).

Keuhkotulehdus. Keuhkokudoksen tai keuhkoputken haarojen tulehdus aiheutuu pääasiassa tiettyjen metallipölyjen hengittämisestä. Oireet ovat samankaltaiset kuin keuhkokuumeessa, mutta niiden vakavuus vaihtelee sen mukaan, mitä metallia on hengitetty. Yleisimpiä aiheuttajia ovat kadmium- ja berylliumpölyt.

Lisäksi keuhkopussin mesoteliooma, keuhkokasvain, joka aiheutuu pääasiassa asbestialtistuksesta ja keuhkosyöpä, joka tämäkin voi johtua asbestialtistuksesta.

Pölyinen rakennustyömaa

RATKAISUT

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT TYÖKALUMME

Meille Kiinnike-Kolmiossa työntekijän terveys on kaikki kaikessa ja tavoitteenamme on saavuttaa pitkä ja terve työura, jonka jälkeen voidaan nauttia vielä pitkästä ja vaivattomasta eläkkeestä. Siksi olemmekin poimineet tälle sivulle muutaman esimerkin työkaluistamme, joilla on tutkitusti todettu olevan työntekijän terveyttä edistäviä ominaisuuksia.

Työntekijän terveys on luonnollisesti tärkeää työntekijälle itselleen, mutta niin myös yritykselle. Fyysisesti rasittavista töistä johtuvat lukuisat sairaspoissaolot tulevat kalliiksi firmalle, projektit viivästyvät, vaaditaan ylimääräisiä järjestelyjä ja henkilökunnan vaihtuvuus kasvaa, joka lisää mm. koulutuskustannuksia. Hyvät ja laadukkaat työkalut maksavat itsensä hetkessä takaisin vähentyneinä sairaslomina sekä tehostuneena työskentelynä. Lisäksi on todettu, että yleinen työilmapiiri  ja viihtyvyys kohenee parempien työkalujen myötä.

MAX SIDONTALAITTEET VÄHENTÄÄ RANNEKANAVAVAMMAN KEHITTYMISTÄ

Perinteisellä menetelmällä tehtävä sidontatyö aiheuttaa työntekijän käteen toistuvia, voimaa vaativia liikkeitä sekä lihaksiin voimakkaita jännityksiä ja ranteen epäluonnollisia asentoja. Nämä rasitteet edistävät ikävän ja kivuliaan rannekanavaoireyhtymän kehittymistä, joka saattaa usein vaatia leikkaushoitoa sekä pitkää toipumisaikaa. Tähän ongelmaan MAX:n sidontakoneet ovat loistava ratkaisu. Tehtäessä sidontoja MAX:n sidontakoneella työasento on luonnollinen. Kevyen ja pienen koneen käsittely on helppoa ja vaivatonta, eikä suurta voimaa vaadita. Ranteen asento on luonnollinen, eikä raskaita, toistuvia lihaksia jännittäviä liikkeitä tarvita.

MAX Twintier RB611T -raudoitussidoskone on RB441T:n isoveli ja sidontakapasiteettia löytyy aina 61 mm asti. Käyttää samaa lankaa ja akkua kuin RB441T.

MAX RB398S laajentaa kykyäsi tehdä melkein mitä tahansa raudoitussidontatyötä. Ominaisuuksiin kuuluu litium-akku, jolla teet noin 3500 sidontaa yhdellä latauksella. Malli toimitetaan 2:lla akulla. Raudoitteensitojan kanssa ei tarvitse kuin vetää liipaisimesta ja harjateräs on sidottu alle sekunnissa. Tämä säästää aikaa, kuluja ja lisää tuottavuutta. RB398S korvaa suoraan jo maailmalla menestyneen RB398:n. Malli julkaistiin 2020

SELKÄÄ SÄÄSTÄVÄ TYÖASENTO

Rakennusmies tekee maahan betoniraudoitussidontaa seisten MAX RB401T sidontakoneella

MAX:n varrellinen sidontakone, tai lisävarusteena MAX:n tavallisiin sidontakoneisiin saatava jatkovarsi mahdollistaa maassa tai lattiassa tapahtuvan sidontatyön seisaallaan, selälle luonnollisessa asennossa, joka vähentää alaselän rasitusta ja selkäkipujen määrä laskee huomattavasti. Työergonomiaa ja liikkuvuutta helpottaa myös se, ettei sidontatyötä tarvitse tehdä maassa polvillaan. Varrellisella sidontakoneella tai jatkovarrella liikkuvuuden helpottuessa sidontatyö myös nopeutuu huomattavasti.

RB401T-E vähentää selän rasitusta, säästää aikaa ja sitoo 40mm asti. Sidontakone laajentaa kykyäsi tehdä raudoitussidontatyöt selkä suorana, jolloin ergonominen työasento vähentää selälle kohdistuvaa rasitusta. Voit myös säätää kahvat kahteen eri asentoon oman pituutesi mukaan. Sidontakoneessa on automaattinen kosketusmekanismi, joka alkaa sitoa heti, kun työkalu on painunut alas omalla painollaan valittuun leikkauspiteeseen raudoituksessa. Langan taivutusmekanismi tuottaa matalan sidontakorkeuden ja sidotun langan korkeus on vain 12mm vähentäen samalla tarvittavan langan määrää. Tinkimättä sidonnan laadusta. RB401T-E on roiske- ja kosteussuojattu, jotta työmaakäyttö olisi mahdollisimman joustavaa. RB401T-E käyttää samaa akkua ja sidontalankaa kuin RB441T ja RB611T TWINTIER.

Jatkovarsi RB398/395/397 -sitojaan.

MAX KORKEAPAINETYÖKALUT VÄHENTÄÄ RANNEKANAVAVAMMAN KEHITTYMISTÄ

MAX:n kehittämä edistyksellinen mekanismi tekee sen korkeapainetyökaluista lähes täysin rekyylittömiä ja näin käteen kohdistuva tärähdysvoima on huomattavasti pienempi. Köykäinen ja ketterä naulain on kevyt käsitellä hankalissakin kohteissa, käyttöasento on luonnollinen, eikä se aiheuta käden lihaksiin voimakkaita jännityksiä, tai epäluonnollisia ranteen asentoja. Liipaisimen käyttämiseen tarvittava puristusvoima on kilpailijoihinsa nähden kevyempi, joka tekee MAX:n korkeapainetyökalusta miellyttävän lisäksi myös turvallisen käyttää. Kevyellä rekyylillä, naulaimen kevyellä painolla, käsittelyn ketteryydellä sekä kevyttoimisella liipaisimella saavutetaan huomattavia työntekijän terveydellisiä hyötyjä.

HN65J2 on Powerlite-rullalipasnaulain (korkeapaine ankkurinaulain) metalliliitosten kiinnittämiseen puurakenteisiin. Siinä on osa, jota voi käyttää reikien etsimiseen, mikä helpottaa työtäsi, sillä sinun ei tarvitse tähdätä reikään – työkalu hoitaa sen puolestasi. Siinä on syvyyssäätö, liikutettava pallonivel ja erityinen kärki, jonka työkalu osaa puhdistaa itse. HN65J2 on kompakti, mutta sen lippaaseen mahtuu 100 naulaa, joten voit työskennellä ahtaissakin tiloissa. Hiljainen (93,6d.B), nopea ja tehokas työkalu. 40-60mm nauloille. Pieni ja kevyt (2kg)

HN65S on 65 mm:n Powerlite -yleisrullanaulain. Max HN65S on siitä ainutlaatuinen, että sitä voi käyttää moneen käyttötarkoitukseen hybridinokan ansiosta. Ulkolaudoituksiin se ei jätä jälkiä, sillä se on kapea ja nokan pinta on sileä pystyasennossa, mutta siinä on silti hyvä pito runkojen viistonaulauksessa. Siinä on myös kaksi erilaista nokkaa, joten sitä voi käyttää tarvittaessa paksummillekin nauloille. Siinä on kaksoislaukaisun ehkäisytoiminto, syvyyssäätö ja itsepuhdistuva kärkisuodatin.

Uudistunut malli, kevyt 23,3 kg, hiljainen. MAX paine: 34bar. Moottorin teho: 2hp. 2 -sylinterinen. Tankkien tilavuus yhteensä : 21.6 litraa. Kaksi liitäntää korkeapaine työkaluille ja kaksi liitäntää 8bar työkaluille.

HNF90F on 90 mm:n Powerlite-rullalipasnaulain puulle ja teräkselle (*enintään 3,2 mm). Ainutlaatuisena ominaisuutena HNF90F:ssa on 15 % enemmän tehoa, joten saat 20 % lisäkapasiteettia naulaimeen edelliseen malliin verrattuna. Siinä on käännettävä koukku, joten voi ripustaa sen vyölle tai kattorimoihin. Helposti ladattava lipas avautuu automaattisesti ja rullat on helppo asettaa sisään. Se maksimoi suorituskyvyn ja tekee työstä tehokasta. Luokkansa tehokkain. Toimii 20 baarin käyttöpaineella.

Hakasnaulain ammatti-käyttöön. Soveltuu 38-65 mm hakasille

Uudistunut malli, kevyt 16,2 kg, hiljainen.MAX paine: 34bar. Moottorin teho: 2hp. 2 -sylinterinen. Tankkien tilavuus yhteensä : 8.6 litraa. Kaksi liitäntää korkeapaine työkaluille. Kaksi liitäntää 8bar työkaluille

Uusittu MAX HN25C2 rullanaulain soveltuu kiinnityksiin betoniin ja teräkseen. Korkeapainenaulain turvalliseen ja ergonomiseen työskentelyyn.

Huopakattonaulain ammatti- ja arkikäyttöön esim. kattohuovan ja tuulensuojalevyjen naulaamiseen. Soveltuu 19-45 mm huopakattonauloille.

HS130 on Powerlite-kampanaulain, joka painaa vain 4,3 kg – 30 prosenttia vähemmän kuin tavalliset paineilmanaulaimet tässä luokassa. Siinä on ainutlaatuinen magneetti, joka ehkäisee naulojen putoamisen lippaaseen ja jumittumisen, ja siinä on myös itsepuhdistusjärjestelmä. Tässä työkalussa todella huomaat korkeapainejärjestelmän edut.

Korkeapaineruuvain on hämmästyttävän nopea ja kevyt. Siinä on alkuperäinen kiinnitysjärjestelmä, joka yhdistää iskun ja ruuvauksen, jolloin ruuvaus on nopeampaa. Voit käyttää sitä puun lisäksi myös metallirankaan. HVR41G4:ssa on myös - viistoruuvaustila -, jolla voit tehdä syviäkin ruuvauksia viistossa kulmassa. Ominaisuuden voi kytkeä päälle yhdellä sormella.

BOSCH MULTITOOL – 50% PIENEMPI KÄTEEN VAIKUTTAVA TÄRINÄ

Boschin multi-cutter-monitoimityökalun uusin malli on kehitetty alentamaan työntekijän käteen kohdistuvaa tärinää merkittävästi. Uusi Boschin GOP 18V-34:n käteen aiheutuva tärinä on onnistuttu laskemaan 50% pienemmäksi edelliseen malliin verrattuna ja takaa siten vaivattoman ja miellyttävämmän työskentelyn.

Tutustu tarkemmin Bosch multitoolmallistoomme…

Bosch GOP18V-34 multitool

BOSCH PUUKKOSAHAN LÄHES OLEMATON TÄRINÄVAIKUTUS KÄTEEN 

Boschin Vibration Control-teknologia on kehitetty vaimentamaan uusimpien puukkosahojen käyttäjän käteen aiheuttama tärinä lähes kokonaan. Tärinättömyys vähentää huomattavasti ikävän rannekanavaoireyhtymän kehittymistä, mutta tekee myös puukkosahan käytöstä huomattavasti tarkempaa ja ennen kaikkea turvallista.

Tutustu tarkemmin Bosch puukkosahamallistoomme…

MONIPUOLISESTI TURVALLISEMMAT BOSCH KULMAHIOMAKONEET

Kulmahiomakoneisiin liittyy piileviä vaaroja ja tarvitset nopeita refleksejä suojaksi vakavilta loukkaantumisilta. Joskus et kuitenkaan vain pysty reagoimaan tarpeeksi nopeasti, tällöin Boschin PROtection-toimintonot astuvat peliin: Innovatiivinen anturiteknologia yhdessä mekaanisten ja elektronisten ominaisuuksien kanssa parantaa turvallisuuttasi ja työkalujen hallintaa.

Jotta kulmahiomakoneiden käsittely olisi mahdollisimman turvallista, on Bosch kehittänyt joukon loukkaantumiselta suojaavia ja ennaltaehkäiseviä turvallisuusteknologioita. Soft Start käynnistää laitteen pehmeästi, eikä voimakasta nykäisyä pääse syntymään ja työkalu pysyy turvallisesti kädessä.  Kulmahiomakoneen laikan jäädessä jumiin, Kick Back Protection mittaa laitteen kiihtyvyyttä, pysäyttää moottorin ja ehkäisee takaisin potkaisun.

Restart Protection, eli uudelleenkäynnistyssuoja varmistaa, että työkalu ei käynnisty heti, kun virta palautuu sähkökatkon jälkeen tai jos joku on irrottanut sähkötyökalusi pistokkeen pistorasiasta. Intelligent Brake System on älykäs jarrujärjestelmä joka lyhentää sammutuksen jälkeen laikan pyörimistä jopa 70 prosentilla riippumatta siitä, onko ympäristössä öljyä tai pölyä. Mikäli pudotat kulmahiomakoneesi käsistäsi, Drop Control pysäyttää laikan, ennen kuin laite karkaa naapuriin.

Vibration Control-kahva vähentää käteen kohdistuvaa tärinää ja näin vähentää ikävän rannekanavavamman kehittymistä. Tärisemättömän kulmahiomakoneen käyttö on lisäksi myös miellyttävämpää.

Kevyt paino, erinomaiset työtulokset: kompaktin kokoinen 230 mm:n kulmahiomakone, joka on varustettu PROtection-kytkimellä. Leikkaa uskomattoman tehokkaasti uuden 2 000 W:n moottorin ansiosta. Moottorin vähäisempi kuumeneminen ja parannettu moottorin ja hiiliharjojen välinen kosketus takaavat entistä pidemmän käyttöiän. PROtection-kytkin lisää käyttöturvallisuutta.

Bosch GWS 18V-15 C Akkukulmahiomakone BITURBO 18V RUNKO. Entistä suurempi suorituskyky: uusi akkukulmahiomakone, joka on yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen 1 500 W:n työkalu Uusi harjaton BITURBO Brushless -teknologia nopeuttaa metallin työstöä ja takaa 50 % nopeamman leikkaamisen aiempiin akkuhiomakoneisiimme verrattuna Asettaa uusia terveellisen ja turvallisen työskentelyn mittapuita ainutlaatuisilla anturitekniikkaa käyttävillä KickBack Control ja Drop Control -ominaisuuksilla sekä älykkäällä jarrujärjestelmällä Huippukätevä: työkalun voi varustaa Bluetooth Connectivity -moduulilla

X-LOCK on uusi 2-osainen vaihtojärjestelmä, jolla voit vaihtaa kulmahiomakoneen käyttötarvikkeet helposti vain yhdellä napsautuksella. Hiomakoneen pään ja käyttötarvikkeen X-mallinen liitäntä mahdollistaa helpon ja nopean asennuksen. Bosch-ammattilaissähkötyökalujen kehitysosaston maailmanuutuus.

Tehokas ja monikäyttöinen. Erittäin voimakas 1400 watin moottori, 11000 rpm. Lukittava suojus, kapea moottoriosa tekee käsittelemisestä helppoa. Suorajäähdytys ja pulverimaalatut kenttäkäämit tekevät laitteesta kestävän. Kestävä ja kompakti kulmavaihde. Ergonominen ja lyhyt runkorakenne. Toimitetaan pahvilaatikossa.

KÄYTTÄJÄN KÄSIÄ SUOJAAVAT BOSCH PORAKONEET JA PORAVASARAT

Kätesi ovat arvokkaimmat työkalusi, eikä niiden pitäisi milloinkaan joutua epäkuntoon. Kun poranterä juuttuu, voi porakone jatkaa liikettään ja vahingoittaa käyttäjää. Rotation Control Clutch, eli pyörinnän valvontakytkin kytkee virran pois päältä niin, että työkalu on jälleen hallinnassasi. Monet Boschin poravasaramme, murtovasaramme, porakoneemme ja iskuporakoneemme on varustettu tällä toiminnolla.

GBH 18V-22 Professional poravasara on ykkösvalinta, kun haluat tehokkaan mutta silti helposti hallittavan sähkötyökalun. Se sopii ihanteellisesti 6–10 mm:n reikien poraamiseen, olitpa sitten LVI-töitä tekevä putkiasentaja tai keittiön asennuspaikkaa valmisteleva kirvesmies. Myös sähköasentajan töissä voit luottaa tähän työkaluun, etenkin kun poraat reikiä sisäkattoon valaisimien ja palovaroittimien asentamista varten. GDE 18V-12 Professional -pölynimuri on suunniteltu helpottamaan varsinkin pään yläpuolella tehtäviä töitä. Yhteensopiva Bosch Professional 18V Systemin ja monimerkkisen AMPShare-akkuliittoutuman kanssa. Tämä työkalu on kompakti, kevyt ja ergonominen, ja sen optimaalinen painopiste takaa entistä vaivattomamman työskentelyn etenkin pään yläpuolella olevissa porauskohteissa. Käsiä ja käsivarsia suojaavan KickBack Controlin ja Vibration Controlin ansiosta työkalun hallinta ja ohjaus on helppoa. Kiinnitä poravasara kätevästi vain yhdellä napsautuksella GDE 18V-12 Professional -pölynimuriin, mikä takaa entistä siistimmän työympäristön. Nyt selviydyt töistä nopeasti ja ilman turhia keskeytyksiä työkalun erinomaisen suorituskyvyn ja akun pitkän käyttöajan ansiosta.

Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kone. Boschin SDS plus -luokan akkuporavasaroiden suurin teho. Suurempi iskuenergia tekee työkalusta 50 % nopeamman ja takaa 100 % pidemmän käyttöiän edeltäjämalliin verrattuna. KickBack Control ja Electronic Precision Control helpottavat työkalun käsittelyä ja parantavat käyttäjän turvallisuutta. Kestävä 36 V:n (6,0 Ah) akku jatkuvaan käyttöön ja pitkäkestoisiin kevyisiin piikkaustöihin.

GBH 18V-36 C akkuporavasara SDS-max kiinnityksellä, harjattomalla BITURBO-teknologialla ja ProCORE-akuilla. Soveltuu raskaisiin betonin poraus- ja piikkaustöihin. Maks. poran halkaisija betoniin 36 mm. Iskuvoima 7 J. 0-500 r/min. Toimitetaan laukussa ilman akkua ja laturia.

Voimakas 1500 W:n teho - vähäinen tärinä. Huipputeho porattaessa ja piikattaessa 1500 W:n moottorin ja 12,5 J:n yksittäisiskuenergian ansiosta. Alhainen, vain 7 m/s²:n tärinä piikattaessa ja 8 m/s² porattaessa nerokkaan 3-kertaisen tärinävaimennusjärjestelmän ansiosta. Turbo Power -toiminto lisätehoon piikattaessa. Pitkä käyttöikä lujien metallikomponenttien ansiosta. Ainutlaatuinen automaattinen kytkimen lukitus erinomaiseen käyttäjämukavuuteen jatkuvissa piikkaustöissä. Suojakytkin - suojaa käyttäjää ja konetta. Pehmeä käynnistys siistiin aloitusporaukseen. Kierrosluvunsäädin optimaaliseen säätöön aina käyttökohteen mukaan.

Huipputehoa vähäisellä tärinällä. Suuri porauksen edistyminen ja 20 % suurempi piikkausteho kuin luokkansa muissa poravasaroissa. Vähäinen tärinä - vain 12 m/s² - entistä miellyttävämpään työskentelyyn Bosch-tärinänvaimennuksen ansiosta. Vaihtoistukka nopeaan vaihtoon porauksesta iskuporaukseen betoniin ja poraukseen ilman iskua puuhun ja metalliin. Tasapainotettu painojakautuma L-rakenteen ansiosta miellyttävään työskentelyyn. Pyörintälukko piikkaukseen. Pallonivel estää johdon murtumisen. Kääntyvä hiilisilta - sama porausvoima koneen pyöriessä oikealle tai vasemmalle. Iskulukitus puun ja metallin poraukseen.

Nopea joka paikan kone tärinänvaimennuksineen. 1150 W:n moottori ja voimakas iskukoneisto nopeaan porauksen edistymiseen. Tärinänvaimennus huolehtii miellyttävästä työskentelystä myös pitkäaikaisessa käytössä. Patentoitu säätöpyörä kierros- ja iskuluvun säätöön - optimaalinen teho. Patentoitu lukittava kytkin väsymättömään käyttöön piikattaessa. Vakioelektroniikka, huollon näyttö ja Standby-näyttö suureen työskentelymukavuuteen. Vähemmän liitäntäjohdon murtumista ja enemmän liikkumatilaa pallonivelen johdosta.

Hiiliharjaton voimakasvääntöinen, apukahvalla ja metallikuorisella istukalla varustettu Bosch ammattisarjan huippumalli. Bluetooth valmius - moduuli ei sisälly toimitukseen.

Kestää pidempään. Käy entistä pidempään. 100 % pidempi käyttöikä harjattoman EC-moottoriteknologian ansiosta. Erittäin tehokas - jopa 826 ruuvia (6 x 60 mm pehmeään puuhun) vain yhdellä akkulatauksella (18 V - 4,0 Ah). Vieläkin voimakkaampi: 31 Nm (pehmeä ruuvausalusta) takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet (18 V - 4,0 Ah). Kompakti rakenne: erittäin lyhyt kokonaispituus (vain 179 mm) takaa erinomaisen käsiteltävyyden. Innovatiiviset CoolPack-akut takaavat optimaalisen lämmön jakauman ja pidentävät näin käyttöikää jopa 100 %:iin asti (verrattuna Li-ion-akkuihin ilman CoolPackia). Boschin elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. Elektroninen moottorin suojaus (EMP) suojaa moottoria ylikuormittumiselta ja huolehtii pitkästä käyttöiästä. Moottorijarru tarkkaan työskentelyyn sarjaruuvauksissa.

Tehokas ja kompaktin kokoinen akkuporakone, jonka hallinta on uskomattoman vaivatonta Suorituskykyinen hiiliharjaton moottori tuottaa suuren voiman 64 Nm:n vääntömomentillaan ja 2 100 r/min nopeudellaan huipputehokkaaseen työskentelyyn 13 mm:n metalli-istukka parantaa kestävyyttä ja takaa erinomaisen voimansiirron jokaisessa työssä Kytkettävä Kickback Control ja kytkettävä Precision Clutch -tarkkuuskytkin takaavat optimaalisen hallinnan sekä käyttäjän ja työkalun erinomaisen turvallisuuden.

PUHTAASTA HENGITYSILMASTA HUOLEHTIVAT BOSCH PÖLYNIMURIT JA PÖLYJÄRJESTELMÄT

Pölyämisen lopettamisella on väliä. Uudet Bosch SpeedClean-poranterämme mahdollistavat poraamisen ilman pölypilviä. Porauspöly imetään pois suoraan porakoneen päässä ja poranterissä olevien reikien kautta. Näin vältyt pölyiseltä ilmalta ja huolehdit terveydestäsi. Lisäksi monet sähkötyökaluistamme voidaan yhdistää pölynimutarvikkeilla Bosch Click & Clean -järjestelmiin pölyttömän työympäristön saavuttamiseksi.

Pölyadapteri Boschin GBH 18V-26 sekä GBH 18V-24 poravasaraan.

H-luokan vaaralliselle pölylle tarkoitettu monipuolinen märkä-/kuivaimuri, joka on varustettu automaattisella suodattimen puhdistusjärjestelmällä. Käyttöturvallisuutta parantava H-luokka syöpää tai muita sairauksia aiheuttavien pölylaatujen poistamiseen. Automaattinen suodattimen puhdistusmekanismi keskeytymättömään työskentelyyn. Virtauksen valvontatoiminto tarkkailee imurin jatkuvaa ilmavirtausta ja varoittaa tarvittaessa äänimerkillä.

Helposti kuljetettava märkä-/kuivaimuri varustettuna automaattisella suodattimen puhdistuksella L-BOXX voidaan kiinnittää imurin päälle. Näin se toimii käytännöllisenä kuljetus- ja säilytysratkaisuna. Jatkuva imuvoima jatkuvaan tehokkaaseen työskentelyyn automaattisen suodattimen puhdistuksen (AFC) ansiosta. Parhaat lopputulokset tehokkaan 1200 W:n imuturbiinin ansiosta – korkea alipaine maks. 254 mbar. EU-normin mukainen pölyluokka L:n sertifioitu imuri – hyvä työturvallisuus. Laitteen pistorasia sähkötyökalujen liitäntään käynnistys- ja pysäytysautomatiikalla sis. viivetoiminnon – lisää käyttömukavuutta. Sisäänrakennetut tarvikepidikkeet sekä käytännöllinen liitäntäjohto ja letku suoraan imurissa. Kestävä kuljetusteline jälkiä jättämättömine pyörineen helppoon kuljetukseen. Portaaton imuvoiman säätö työkalun liitoskappaleessa. Ennakoi sähköstaattisen latauksen antistaattisen toiminnon ansiosta tarvikkeina saatavilla sähköä johtavilla letkuilla. Automaattinen pysäytys, kun säiliö on täynnä nestettä

Tutustu tarkemmin koko imurimallistoomme täällä…