Joutsenmerkki, Ecolabel, EC1, LEED ja M1-hyväksytyt tuotteet rakentamisessa

Vähäpäästöisten tuotteiden kehittäminen ja käyttöönotto on viime vuosina ottanut useita askelia eteenpäin ja rakentamisen päästöluokat kannustavat kohti hiilineutraalisempaa rakentamista.  Valitut rakennusmateriaalit vaikuttavat sisäilman laatuun, kuin pienhiukkasten määrään asennus- sekä asumisvaiheissa. Rakentamisen valintoja helpottamaan, olemme keränneet  Joutsenmerkki, Ecolabel, EC1, Leed ja M1-hyväksytyt tuotteet yhteen kategoriaan.

Linkki: Ecolabel/Joutsenmerkki kohteisiin soveltuvia tuotteita

Joutsenmerkki rakentamisessa varmistaa sen, että rakennukset ovat ympäristöystävällisiä koko elinkaarensa ajan. Pien- ja kerrostalot voivat saada joutsenmerkin, jos rakennusprosessissa on noudatettu Joutsenmerkin asettamaa laadunhallintaa. Rakentamisessa käytettyjä kemikaaleja sekä rakennusmateriaaleja valvotaan. Joutsenmerkki rakentamisessa, ennen kaikkea tarkoittaa seuraavia asioita: Energiatehokkuutta, vähäpäästöisyyttä rakennusmateriaaleissa sekä runsasta päivänvaloa.  Monesti myös suunnitteluvaiheessa otetaan Joutsenmerkkikohteissa kestävä kehitys myös yhdeksi ohjenuoraksi. Joutsenmerkin voidaan hakea myös korjausrakentamiseen, jolloin se on myös hyvä keino varmistaa, että projektit toimitetaan laadunvarmistuksen mukaisesti ja tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattaen, ottaen samalla huomioon sisäilman laatu.

Suomalainen M1-tuotemerkki asettaa erilaisia arvoja materiaalien sekä orgaanisten haihtuvien yhdisteiden päästöille. Näin on saatu aikaan tutkittuja ja testattuja vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja. Erilaiset luokittelut helpottavat suunnittelijoiden ja rakentajien arkea, koska silloin hankkeiden osapuolilla on yhteinen näkemys ja materiaali toteuttaa hyvää ja vastuullista rakentamista.

LEED-järjestelmä kannustaa ja nopeuttaa kestävän kehityksen rakentamista.  LEED on ekologisen rakentamisen luokitusjärjestelmä, jonka kehityskäytäntöjä toteutetaan maailmanlaajuisesti, omaksumalla luomalla sekä toteuttamalla yleisesti ymmärrettyjä ja hyväksyttyjä suorituskriteerejä. LEED-luokitusjärjestelmän tarkoitus edistää turvallista, kestävää ja terveellistä rakentamista. LEED-järjestelmää voidaan soveltaa uudisrakentamiseen tai peruskorjausprojekteihin. LEED ohjaa rakennushanketta niin, että rakennuksen haitalliset ympäristövaikutukset pyritään vähentämään koko sen elinkaaren ajalta. LEED-järjestelmä ansaitaan pisteitä, erilaisten kriteerien mukaisesti ja luokitustasoja on neljä erilaista. Ensimmäisen tasoon pääsemiseksi, pitää rakennuksen täyttää jo lähtötietovaatimukset. Ilman sitä, sertifikaattia ei ole mahdollista saada.

EC1 tarkoittaa matalapäästöisiä materiaaleja ja on laadunhallintajärjestelmä, joka valvoo päästöjä liittyen lattian asentamiseen, liimoihin sekä rakennusmateriaaleihin. Erityisesti vasta levitettyjen maalien, liimojen ja tiivistysmassojen, sekä muiden rakentamisen päästöjen vaikutus sisäilmaan on huomioitava haihtuvien orgaanisten yhdisteiden osalta.