KIILA-ANKKURI m2r M6X50/5 A4 (100KPL)

Tekniset tiedot
Betonin C20/25 vetokuormitus (kN) 3.6
Betonin C20/25 leikkauskuormitus (kN) 3.9
Taivutusmomentti (Nm) 6.4
Ankkurietäisyys mm s 120
Reunaetäisyys mm c 60
Vähimmäisankkurietäisyys / reunaetäisyydellä mm smin/c 40/70
Vähimmäisreunaetäisyys / ankkurietäisyydellä mm cmin/s 40/80
Kiinnitysalustan vähimmäispaksuus mm hmin 100
Kiristysmomentti (Nm) 6.5
Avaimen koko SW 10

KIILA-ANKKURI m2r M6X50/5 A4 (100KPL)