KIILA-ANKKURI m2 M10X160/80 (50KPL)

Tekniset tiedot
Betonin C20/25 vetokuormitus (kN) 7.6
Betonin C20/25 leikkauskuormitus (kN) 6.2
Taivutusmomentti (Nm) 28.5
Ankkurietäisyys mm s 174
Reunaetäisyys mm c 87
Vähimmäisankkurietäisyys / reunaetäisyydellä mm smin/c 60/115
Vähimmäisreunaetäisyys / ankkurietäisyydellä mm cmin/s 60/120
Kiinnitysalustan vähimmäispaksuus mm hmin 120
Kiristysmomentti (Nm) 30
Avaimen koko SW 17

KIILA-ANKKURI m2 M10X160/80 (50KPL)