Näytetään ainut tulos

Viistelistalla saadaan sopiva viiste elementin reunaan. Viistetty elementin reuna ei ole yhtä altis lohkeilulle kuin suora reuna. Viistelistan käyttö vähentää myös elementin jälkityötä. Naulaushännällinen viiste asennetaan muotin teon yhteydessä vaneriin, koska naulaushäntä estää jälkiasennuksen muotin väliin. Nipussa 200m.